TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo đến các bạn về việc đăng ký cấp Giấy xác nhận sinh viên theo hình thức trực tuyến.

Lưu ý:
  • 1. Những trường hợp sinh viên đã tốt nghiệp, nghỉ học hoặc tạm ngưng học sẽ không được cấp giấy chứng nhận
  • 2. Các bạn đăng ký chỉ dùng tài khoản email sinh viên do Trường cấp (...@student.hcmue.edu.vn) để đảm bảo thông tin và xác thực.
  • 3. Mọi thắc mắc (nếu có), sinh viên sử dụng tài khoản email Trường cấp gửi về hopthusinhvien@hcmue.edu.vn để được hỗ trợ.
Đăng ký giấy chứng nhận sinh viên

Hoàn tất thủ tục xin vay vốn tại các ngân hàng chính sách ở địa phương

Đăng ký giấy chứng nhận sinh viên

Hoàn tất các thủ tục khác